top of page

PRESTRESSED CONCRETE FENCE
RETAINING WALL 

รั้วคอนกรีต
กำแพงกันดิน

6.png
6.png

  • มีโครงสร้างของเสารั้วที่ใหญ่ และสามารถต้านทานแรงดันดินได้มากโดยไม่ต้องยึด

  • รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตต่อแผ่นและเสารั้วเป็นการวางเข้าร่องแนบสนิทไม่มีช่องว่างมองทะลุผ่านได้

  • มีระยะเสียบหัวแผ่นรั้วเข้าร่องเสาที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้รอยต่อระหว่างแผ่นกับแผ่นให้ทนยิ่งขึ้น

  • สามารถดัดแปลงเพื่อใช้กับงานรั้วแบบอื่นๆได้ตามต้องการ เช่น การทดแทนรั้วอิฐบล็อก ซึ่งรั้วคอนกรีตมีคุณสมบัติรับแรงกระแทกและแข็งแรงกว่ารั้วอิฐบล็อก

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง เพระเป็นชิ้นส่วนประกอบ

  • มีความทนทาน แข็งแรง เนื่องจากผลิตด้วยวิธีการคอนกรีตอัดแรง

 

bottom of page