top of page

PRESTRESSED CONCRETE POLE

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน PEA

5.jpg

  • ได้มีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในความควบคุมดูแลของวิศวกรตามมาตรฐาน

  • ผ่านการทดสอบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  • ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

  • ผลิตตามแบบโครงสร้างและข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7.png
bottom of page