ประสานความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคม


     บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด ร่วมกับ เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

      ประสานความร่วมมือในการคืนคนดีสู่สังคม

     โดยมีการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงาน ให้แก่ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในสถานประกอบการนอกเรือนจำ เพื่อให้มีหลักฐานใบประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษและมีกิจกรรมในวาระพิเศษต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่