รั้วคอนกรีต เขื่อนกั้นดิน


     ผรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป หรือรั้วบ้านส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทยจะมาจากวัสดุที่หลากหลาย มีลวดลาย มีสไตล์แล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้าน และความเหมาะสมของพื้นที่รอบๆบ้าน ซึ่งรั้วบ้านนอกจากจะเป็นการล้อมอาณาเขตและเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวบ้านแล้ว ยังเป็นเครื่องป้องกันภัยด่านแรกของบ้านอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันขโมย กันทัศวิสัยที่ไม่ต้องการเห็นจากภายนอก กันมลพิษจากเสียง ฝุ่น ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดใกล้ๆบ้าน และยังสามารถปกป้องบ้านจากภัยธรรมชาติได้บ้าง อาทิ ป้องกันไม่ให้ฝนชะหน้าดินออกจากตัวบ้าน ป้องกันการพังทลายของพื้นบ้านที่เกิดจากการกัดเซาะซึ่งรั้วบ้านจะเป็นปราการป้องกันไม่ให้ดินไหลออก เป็นกำแพงกันดินให้อยู่แน่นกับที่และไม่พังทลายลงจนส่งผลกระทบให้บ้านทรุดในอนาคตได้ดีอีกด้วย

     รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีโครงสร้างของเสารั้วที่ใหญ่ และสามารถต้านทานแรงดันดินได้มากโดยไม่ต้องยึดสเตร์
2. รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตต่อแผ่นและเสารั้วสามารถกันน้ำซึมผ่านได้ เพราะวัสดุที่ถูกอัดมาเป็นแผ่นคอนกรีตมีคุณสมบัติหนาและทน
3. มีระยะเสียบหัวแผ่นรั้วเข้าร่องเสาลึก 10 เซนติเมตรที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้รอยต่อระหว่างแผ่นกับแผ่นให้ทนยิ่งขึ้น
4. สามารถดัดแปลงเพื่อใช้กับงานรั้วแบบอื่นๆได้ได้ตามต้องการ เช่น อิฐบล็อก เหล็ก สแตนเลส หรือไม้
5. แผ่นรั้วมี 2 แบบหลักๆคือแบบโชว์ผิวจากโรงงาน หรือฉาบตกแต่งผิวที่หน้างาน
6. ประหยัดค่าใช้จ่าย (จ้างช่างไม่กี่คน และใช้เวลาสร้างไม่นาน)
7. มีความคงทนนานกว่า 10 ปี
8. ไม่พังหรือทรุดไปตามการกัดเซาะของฝนหรือทลายลงตามฤดูกาลภายใน 5 ปี
9.ไม่ต้องเสียเวลาในการหล่อเสา เทคาน
10. ประหยัดเวลา