HomeProfileProductClientContactNews    
 

 

    คอนกรีต/Concrete
    เสาเข็ม/Pile
    พื้นประกอบ/Floor
    ท่อคอนกรีต/Pipe
   เสาไฟฟ้า/Pole
    คานสะพาน/Girder
    รั้วสำเร็จรูป/Fence
 
 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
   

        PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  SICON สำหรับงานท่อระบายน้ำ  แบบปากลิ้นรางมีคุณสมบัติในการรับแรงได้ตาม

ข้อกำหนดของ มอก. 128 สามารถใช้ได้กับงานก่อสร้างท่อระบายน้ำของหน่วยงานราชการ เช่น  กรมทางหลวง  
สำนักงานจัดรูปที่ดิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล
     
การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ทำให้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
SICON ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพ ทั้งมีการควบคุมคุณภาพโดยการทดสอบความต้านแรงอัดตามมาตรฐาน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานทั่วไป
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ขนาดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและความหนาของท่อ แบบปากลิ้นราง ตาม มอก. 128 – 2528

                  ขนาดระบุ  SIZE

 

                                        เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน DIAMETER

 

ความหนา THICKNESS

                     300  mm.

400   mm.

500   mm.

600   mm.

800   mm.

1000   mm.

1200  mm.

 

                                       300  mm.

400   mm.

500   mm.

600   mm.

800   mm.

1000   mm.

1200  mm.

 

                     50     mm.

60     mm.

70     mm.

75     mm.

95     mm.

110   mm.

125  mm.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
ชั้นคุณภาพของท่อแบบปากลิ้นราง  

ขนาดระบุ

                                           ชั้นคุณภาพ

 

คสล. 1 คสล. 2 คสล. 3 คสล. 4

                                             300  mm.

400   mm.

500   mm.

600   mm.

800   mm.

1000   mm.

1200  mm.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siam Masters  Concrete  Company  Limited : 321 Moo 3, Thasala, NakhonSriThummarat  80160